skyddsrör för termoelement av kiselkarbid

Typer av termoelementskyddsrör av kiselkarbid Termoelementskyddsrör är ett viktigt element i alla industriella ugnar som använder metaller som aluminium, zink och koppar. De skyddar termoelementterminaler från tuffa miljöer, termiska chocker och direkta flamimpediment. Den tyske fysikern Thomas Seebeck upptäckte att när två olika metaller med olika temperaturer kom i kontakt med varandra, [...].

skyddsrör för termoelement av kiselkarbid Läs mer "